0+
บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม

AECOM

CEL ENGINEERs LTD.

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด

Southeast Asia Technology Co., Ltd.

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท เทสโก้ จำกัด

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด

Phuket Environmental Service (PES)

บริษัท กรีนเอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท ซีเอชทูเอ็มฮิลล์ จำกัด

Phuket Environmental Service (PES)

บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด

บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

บริษัท พีซีบี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด

บริษัท เอนเทค โพรดักส์ จำกัด

บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด

บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด

0+
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

องค์การเภสัชกรรม

ธนาคารออมสิน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การเคหะแห่งชาติ

การประปานครหลวง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การบินไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เทศบาลนครปากเกร็ด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรมควบคุมมลพิษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลบางปะกง

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โรงพยาบาลบ้านบึง

โรงพยาบาลเพชรเกษม 2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0+
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก

Belle Avenue

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เลอ เมอริเดียน (Le Méridien)

เทสโก้โลตัส

แม็คโคร

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

PARK VENTURES

โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ASPIRE

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

0+
โรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด

Alstom (Thailand) Ltd.

บริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Bangkok Cold Storage Service Co., Ltd.

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บอลี่ไพพ์ จำกัด

บริษัท เจริญอักษร เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

Citizen Watch Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

คอฟฟี่เวิร์คส์ บจก.

Colgate – Palmolive (Thailand) Ltd.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

FedEx Corp.

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ujikura Automotive Thailand Ltd.

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย

Grohe AG

KABINBURI INDUSTRIAL ZONE LIMITED.

คาโอ ประเทศไทย

บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO.,LTD.

PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES (THAILAND) CO.,LTD.

Phelps Dodge International Corporation

ptt NGV

ptt NGD

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ptt PHENOL

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด

บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน)

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทไทยแอร์โรว์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด

บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

Thai Obayashi Corp., Ltd.

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด ( มหาชน )

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

Triumph Motorcycles ประเทศไทย

บริษัท วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย จำกัด