บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของบริษัท

   บริษัทฯตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ด้วยปฏิภาณมุ่งมั่นในการพิทักษ์ปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเสนอการบริการด้านวิชาการให้แก่ภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ
   ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง พร้อมจะให้บริการด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษาด้านวิชาการทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
   อันจะช่วยให้ธุรกิจและบริษัทของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่ดีต่อไป

การดำเนินงานของบริษัท

   บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-099 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม    ผ่านเกณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Good Laboratory Practice / Department 0f Industrial Works, GLP/DIW)    และได้พัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เข้าสู่ระบบ ISO/IEC 17025 ตามโครงการยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์

   เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ

พันธกิจ

   บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด มุ่งมั่นบริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตรวจวิเคราะห์และควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม แก่ภาครัฐและเอกชน ด้วยวิทยาการที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล
การดำเนินงานของบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้คำนึงถึงความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยวิทยาการที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนางานในวิชาชีพแห่งนักสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการยอมรับจากสังคมทุกระดับชั้น โดยผลงานที่ผ่านมาสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริการดังกล่าวแก่สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม โครงการของภาครัฐ ภาคเอกชน และกิจการเหมืองแร่ รวมมากกว่า 1,500 โครงการ
ห้องปฏิบัติการของบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-099 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และเติบโตอย่างมั่นคงถึงปัจจุบันด้วยความผูกพันและยึดมั่นด้านคุณภาพ สามารถให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว ภายใต้การดำเนินงานของผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยดำเนินการทดสอบตามวิธีมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ เช่น U.S. EPA, APHA, NIOSH, OHSA เป็นต้น และมีพื้นฐานของการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องปฏิบัติการที่ดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Good Laboratory Practice/Department of Industrial Works, GLP/DIW)

ผลงานของเรา

ลูกค้าของเรา

บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม


หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ


โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน


โรงงานอุตสาหกรรม

ร่วมงานกับเรา

Line : enviresearch
เบอร์โทรศัพท์ : 66(0)-2954-7745-6
ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู่ : 25/114 หมู่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ : 66(0)-2954-7745-6
เบอร์แฟกซ์ : 66(0)-2954-7747
ฝ่ายการตลาด : 66(0)-2954-7745-6 ต่อ 301,302,303
เบอร์มือถือ : 08-8227-7099 หรือ 08-8227-7100 หรือ 08-8227-7118 หรือ 09-2457-7171
อีเมล์ : juthamas@enviresearch.co.th หรือ pattraporn@enviresearch.co.th
enviresearch
Envi-research